Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Management

Představenstvo, Dozorčí rada, Vrcholové vedení společnosti

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem 4 členy. Představenstvo volí a odvolává valná hromada.

Ajay Aggarwal

předseda představenstva

Iain Mark Hunter

místopředseda představenstva

Sanjeev Gupta

člen představenstva

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 6 členů. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada a 1/3 členů volí zaměstnanci společnosti.

Roland Junck

předseda dozorčí rady

Eduard Muřický

místopředseda dozorčí rady

Ashok Patil

člen dozorčí rady

Arnaud de Weert

člen dozorčí rady

Alena Sobolová

člen dozorčí rady

Petr Slanina

člen dozorčí rady

Vrcholové vedení společnosti

Management

Ing. Oleksandr Ivanov

Výkonný ředitel

Mgr. Jaroslav Vystrk

Ředitel pro personální a právní záležitosti

Ing. Ivo Bouda

Ředitel pro nákup

Bc. Choudhary Gunjan

Ředitel pro prodej dlouhých výrobků a trubek

Bc. Pradhan Suyash Kumar

Ředitel pro finance