Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Management

Představenstvo, Dozorčí rada, Vrcholové vedení společnosti

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem 4 členy. Představenstvo volí a odvolává valná hromada.

Sanjeev Gupta

Více informací...

předseda představenstva

Pradhan Suyash Kumar

Více informací...

místopředseda představenstva

Václav Habura

člen představenstva

Ajay Aggarwal

Více informací...

člen představenstva

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 6 členů. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada a 1/3 členů volí zaměstnanci společnosti.

Roland Junck

předseda dozorčí rady

Eduard Muřický

místopředseda dozorčí rady

Ashok Patil

člen dozorčí rady

Arnaud de Weert

člen dozorčí rady

Alena Sobolová

člen dozorčí rady

Petr Slanina

člen dozorčí rady

Vrcholové vedení společnosti

Management

Ing. Ivo Bouda

Ředitel pro nákup

Ing. Václav Habura

Ředitel pro výrobu

Ing. Pavel Šedivý

Zástupce výrobního ředitele

Ing. Jiří Michálek, MBA

Ředitel pro bezpečnost a zdraví

Bc. Pradhan Suyash Kumar

Ředitel pro finance

Bc. Aditya Nath Sen

Ředitel pro investice a inženýring