Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Komunikace

Priority a klíčová sdělení společnosti

Priority společnosti:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců
  • Ochrana životního prostředí
  • Kvalita výrobků a služeb
  • Komunikace

 

Klíčová sdělení:

  • Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice
  • Liberty Ostrava a.s. je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice
  • Liberty Ostrava a.s. je ziskovou společností
  • Je jedním z největších plátců daní v České republice
  • Liberty Ostrava a.s. má 2. nevyšší průměrnou mzdu v MS kraji
  • Liberty Ostrava a.s. je součástí skupiny Liberty

 

Společnost Liberty Ostrava a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost, která významnou měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu.

Společnost Liberty Ostrava a.s. se snaží o budování pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci, s laickou i odbornou veřejností, s městem Ostrava, ostravským regionem, Moravskoslezským krajem a Českou republikou.

Společnost Liberty Ostrava a.s. podporuje sportovní, kulturní a společenský život nejen v regionu, ale i v celé České republice. S jménem Liberty Ostrava a.s. jsou již tradičně úzce spjaty koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, charitativní akce či řada sportovních událostí a turnajů.