Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 2 listopadu, 2021
  • Tiskové zprávy

Výtěžek z prodeje publikace o slangu v huti pomůže organizaci Světlo autismu

Obrazově bohatá publikace Jak se mluvi na enhačku, která provádí čtenáře ostravskou hutí prostřednictvím slangových výrazů, je od pondělí 1. listopadu k zakoupení ve Velkém světě techniky Dolní oblasti Vítkovice. Výtěžek z prodeje věnuje LIBERTY Ostrava ústavu Světlo autismu ze Slezské Ostravy, který vytváří zázemí a v budoucnu také domov šesti dětem s autismem.

„Pomoci organizaci Světlo autismu jsme se rozhodli nejen proto, že tato aktivita si podporu nepochybně zaslouží, ale také proto, že ústav pečuje mimo jiné i o dvanáctiletou dceru jednoho našeho zaměstnance,“ vysvětlila Barbora Černá Dvořáková, která má v LIBERTY Ostrava na starosti komunikaci a společenskou odpovědnost.

Knihu Jak se mluvi na enhačku vydala společnost LIBERTY Ostrava u příležitosti 70. výročí založení ostravské huti. Jejím cílem je zachovat pro příští generace fragmenty originální mluvy, kterou tvořily celé generace zaměstnanců Nové huti. Svérázný jazyk se rodil na základech peprné ostravštiny, do níž pronikaly německé odborné výrazy a míchala se polština pracovníků z příhraničí, kteří do nové továrny přijížděli za prací.

„Úsporný jazyk zasazuje slangové výrazy, označující různé nástroje, výrobky i profese, do kontextu výrobního procesu a umisťuje je do konkrétních provozů. Text je koncipován tak, aby přiblížil všechna zásadní pracoviště a technologie ostravské huti od vysokých pecí, kde se vyrábí železo, přes ocelárnu a slévárnu, až po válcovny, kde vznikají konečné produkty,“ řekl odborný poradce knihy Ladislav Zela, dříve vědecký pracovník, který několik posledních let působí jako průvodce ostravskou hutí.

Soudobé i historické fotografie z obrazově atraktivních provozů huti doplňují kresby známého ostravského kreslíře a karikaturisty Václava Šípoše, který knihu zalidnil typickými postavami s výraznými charaktery.

Publikaci lze zakoupit v obchůdku se suvenýry ve Velkém světě techniky v DOV v Ostravě, který je otevřen denně od 10 do 18 hodin. K dostání je za 80 korun, 63 korun z prodeje každé knihy půjde na organizaci Světlo autismu.

Zapsaný ústav Světlo autismu založili ve Slezské Ostravě manželé Vladimíra a Vladimír Cigánkovi pro svou dceru Leontýnku trpící poruchou autistického spektra, a pro dalších pět dětí, jimž organizace poskytuje klidné útočiště. Konečným cílem je vybudovat komunitní centrum, které bude bezpečným domovem pro klienty v době, kdy dospějí.  Mezi dětmi, o něž organizace Světlo autismu pečuje, je také dvanáctiletá Barunka, dcera Jiřího Běčáka, který pracuje v rourovně LIBERTY Ostrava jako předák seřizovač.

Barunka kromě dětského autismu trpí také vrozeným tělesným postižením, neboť se narodila s chybějícími prsty na pravé ruce. Její rodiče u organizace Světlo autismu nehledají jen aktuální pomoc, ale také odpověď na otázku, co bude s dcerkou, až oni sami budou staří, nebo tady už vůbec nebudou.

„Když přišli manželé Cigánkovi s myšlenkou, že chtějí vybudovat pro svou Leontýnku a pár dalších dětí s autismem domov, kde spolu budou spokojeně žít, ani na chvíli jsme nezaváhali a připojili jsme se. Chceme pro Barunku spokojené a důstojné žití do konce jejího života. Je to naše zlatíčko, které miluje svoji rodinu, tanec, zvířata, svůj život. A my máme naději na klidný odchod,“ řekl otec Barunky Jiří Běčák.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com
Xenie Kaduchová
ředitelka zapsaného ústavu Světlo autismu
+420 603 950 682 xeniekaduchova@seznam.cz

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All