Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 3 července, 2020
  • Tiskové zprávy

V loňském roce měla LIBERTY Ostrava nejnižší emise ve své historii


Ostrava 3. července 2020 – LIBERTY Ostrava dosáhla za rok 2019 meziročního snížení emisí tuhých znečišťujících látek na historické minimum 323 tun, což bylo o 78 tun méně než v roce 2018. Toto množství tvoří méně než 15 % emisí oproti stavu v době privatizace huti v roce 2003 a méně než 1 % v porovnání s 80. lety 20. století.

Historického snížení emisí tuhých znečišťujících látek na 323 tun dosáhla huť díky dosavadním investicím do odprášení a částečně také kvůli nižší výrobě vlivem nepříznivé situace na ocelářském trhu, s níž se huť potýkala v druhé polovině loňského roku. Současné emise jsou o dvě třetiny nižší, než nám stanovuje evropská legislativa,“ uvedl Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí v LIBERTY Ostrava.

Na pořízení odprašovacích technologií vynaložila huť od privatizace v roce 2003 6,1 miliardy korun z vlastních zdrojů a další 2 miliardy šly z evropských dotací na instalaci technologií nad rámec legislativních požadavků. LIBERTY Ostrava v současné době provozuje na čtyři desítky tkaninových filtrů, které jsou nejúčinnější technologií na záchyt emisí prachu v hutních podnicích. Největší z nich je filtr na aglomeraci Sever, který má plochu tkaninových filtračních hadic 44 tisíc m2, což odpovídá velikosti 7 fotbalových hřišť. Tkaninové filtry zachytávají s více než 99% účinností i nejjemnější prachové částice PM10, PM2,5 a PM1¹ . Provoz a údržba filtračních zařízení huť ročně vyjde na přibližně 200 milionů korun.

Další významné snížení emisí prachu o desítky tun ročně přinese nová ocelárna, do provozu je plánováno v druhé polovině roku 2022.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC. Sídlí v Londýně a působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

¹Označení prachových částic dle velikosti – např. PM 10 jsou částice, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All