Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 28 dubna, 2020
  • Tiskové zprávy

Uplynulo 60 let od vyválcování prvního drátu na kontidrátové trati v ostravské huti

Ostrava, 29. dubna 2020 – Letos je tomu 60 let, kdy se na kontidrátové trati ostravské huti vyrobil první válcovaný drát. Od roku 1960, kdy byla výroba zahájena, vyrobila huť více než 19 milionů tun ocelového drátu. V současnosti se na trati vyrobí až 520 tisíc tun drátu ročně. Své uplatnění nachází zejména ve stavebnictví například jako výztuž do betonu, ale využívá se i jako pletivo nebo k výrobě nákupních vozíků, hřebíků či táhel plastových oken.

Výstavba kontidrátové trati byla zahájena v roce 1957. Montáž provozu byla dokončena na začátku roku 1960 a na jaře téhož roku byl zahájen zkušební provoz. První drát optimální kvality byl vyválcován 29. dubna 1960. Výrobní kapacita tratě byla projektována na 460 000 tun drátu ročně. Výkon tratě v prvních letech fungování ale nepřekročil 30 tun za hodinu, v prvním roce provozu bylo vyrobeno pouze 67 200 tun drátu. Projektované kapacity dosáhl provoz až v roce 1971, kdy se poprvé vyrobilo na trati přes 458 000 tun ocelového drátu.

„S postupem doby se měnilo i portfolio produktů vyráběných na kontidrátové trati. Při zahájení výroby se válcoval drát o průměru 8 – 10 mm. Mimo produkci drátu byl zároveň zahájen provoz krouticích strojů na výrobu betonářské oceli TOROS. V roce 1968 byla zahájena výroba drátu z automatových ocelí. Dnes se na válcovně drátu vyrábí ze tepla válcovaný drát o průměrech 5,5 – 14 mm,“ říká Jiří Zbořil, vedoucí provozu válcovny drátu v LIBERTY Ostrava.

Během šedesáti let prošla trať řadou rekonstrukcí. V roce 2016 byla vybavena novým velkolisem pro odebírání a kompletování svitků drátu přímo z výrobní linky a následné lisování pod tlakem do kompaktních svazků. Investice do tažení za studena v roce 2018 umožnila výrobu žebírkového drátu ve svitku pro výztuž betonu, což zvýšilo konkurenceschopnost hutě na trhu s betonářskou ocelí a podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

„Nejnovější investicí ve válcovně drátu jsou nůžky za 40 milionů korun pro stříhání začátků a konců vývalků před doválcováním, díky nimž se nám daří šetřit náklady na výrobu a zvyšovat spolehlivost a produktivitu celé kontidrátové trati,“ dodává Zbořil.

Kontidrátová trať je také součástí strategických investic oznámených letos v únoru. V plánu je zásadní modernizace tratě, která zvýší hmotnost svitku a podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou na 40 % celkové výroby kontidrátové trati. Investiční projekt se v současnosti již připravuje a uvedení do provozu se očekává v první polovině roku 2023.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC. Sídlí v Londýně a působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

Latest News

View All