Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 18 listopadu, 2019
  • Tiskové zprávy

Novým generálním ředitelem LIBERTY Ostrava bude Pascal Genest

Ostrava 18. listopadu 2019 – Novým generálním ředitelem LIBERTY Ostrava se od 1. prosince 2019 stane Pascal Genest. Současný generální ředitel a předseda představenstva ostravské huti Ashok Patil bude ke stejnému datu jmenován do pozice ekonomického ředitele skupiny nedávno získaných evropských ocelářských podniků LIBERTY Steel Continental Europe.

„Jsme velmi rádi, že můžeme Pascala přivítat v Ostravě právě ve chvíli, která je pro budoucí rozvoj podniku tak zásadní. Věřím, že jeho zkušenosti a hluboká znalost celosvětového ocelářství nám pomohou dosáhnout našich cílů. Zároveň se těším na další spolupráci s Ashokem Patilem v jeho nové, strategicky významné roli,“ uvedl Jon Bolton, generální ředitel LIBERTY Steel Continental Europe.

Pascal Genest vystudoval školu polytechniky v oboru matematika a přírodní vědy, je stavební inženýr z Ecole Nationale des Ponts et Chausées a držitel titulu MBA z Harvard Business School. Má dlouholeté zkušenosti v ocelářství na různých místech světa, z toho čtrnáct let ve vedoucích pozicích ocelářských podniků, kdy měl na starosti strategický růst i transformaci podniků. Naposledy pracoval jako generální ředitel předního ocelářského podniku na Blízkém východě. Pascal Genest má také zkušenosti z hliníkářského průmyslu a ze sektoru privátních investorů.

„Těším se na tuto příležitost, a ještě více se těším na spolupráci s týmem, který v huti v Ostravě současný generální ředitel vytvořil, i na spolupráci se všemi klíčovými partnery. Budeme společně pracovat na tom, abychom huti zajistili dlouhodobě udržitelný rozvoj, záruku úspěšné budoucnosti,“ řekl ke jmenování Pascal Genest.

Současný generální ředitel Ashok Patil bude nově řídit ekonomiku celé skupiny LIBERTY Steel Continental Europe, a s generálním ředitelem skupiny Jonem Boltonem bude pracovat na dalším rozvoji a růstu nově získaných evropských ocelářských podniků.

„Období, které jsem strávil ve vedení ostravské huti, bylo nesmírně příjemné. Věřím, že současný řídicí tým bude Pascalovi maximální oporou v dalším rozvoji naší huti,“ dodal Ashok Patil.

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel, globální ocelářské a těžební společnosti. Ta je součástí globálního uskupení GFG Alliance, které se kromě těžby surovin a výroby kovů zabývá výrobou obnovitelné energie, bankovnictvím a službami v oblasti nemovitostí. GFG Alliance se sídlem v Londýně má celosvětově 30 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

Latest News

View All