Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 11 května, 2023
  • Tiskové zprávy

Nová svodidla z LIBERTY Ostrava zvedají laťku

LIBERTY Ostrava, přední výrobce ocelových silničních a mostních svodidel v České republice, úspěšně otestoval a uvedl na trh dva nové typy ocelových svodidel s celozávitovou tyčí z vysokopevnostní oceli pro úroveň zadržení H3. Byly vyvinuty s cílem ještě více zlepšit pasivní bezpečnost, jelikož se hustota provozu na silnicích a dálnicích stále zvyšuje.

Oba typy svodidel, které jsou navrženy tak, aby měly co nejvíce stejných dílů, byly podrobeny bariérové zkoušce, kterou prošly, což znamená, že musely vydržet náraz 16tunového kamionu. Svodidla byla také navržena s ohledem na co nejsnazší montáž a tak, aby bylo možné v budoucnu otestovat silniční svodidla s jiným profilem svodnice při zachování všech ostatních dílů.

Jan Pudich, ředitel válcoven plochých výrobků a manažer společnosti LIBERTY Ostrava, řekl: „Jsme velmi hrdí na tato nová svodidla, která obsahují některé zásadní bezpečnostní a montážní prvky jak pro zákazníky v České republice, tak i v zahraničí. Tato svodidla jsme navrhli tak, aby velmi efektivně zvyšovala bezpečnost, ale také aby se dala snadno instalovat a vyměňovat – což je výhodné jak pro naše zákazníky, tak i pro uživatele komunikací.“

Svodidla rovněž prošla řadou náročných certifikačních zkoušek podle normy EN 1317, mají zpracované technické podmínky, montážní návody a další dokumentaci vyžadovanou legislativou.

Technické specifikace nových svodidel jsou následující.

JS3A-2/H3-1 – jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H3, pracovní šířka W6 a normalizovaná dynamická výchylka 1,9m 

OS3A-2/H3-1 – oboustranné svodidlo, úroveň zadržení H3, pracovní šířka W5 a normalizovaná dynamická výchylka 1,0 m (testováno na 16t nákladním automobilu).

LIBERTY Ostrava vyrábí celkem 33 samostatných záchytných systémů: jednostranná a oboustranná trasová svodidla; mostní a zábradelní svodidla; a svodidla se zvýšenou ochranou pro motorkáře. V posledních letech společnost navrhla řadu nových či inovovaných záchytných systémů, přičemž neustále inovuje i materiál, ze kterého jsou její svodidla vyrobeny, včetně použití mikrolegované oceli.

Další informace:

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí LIBERTY Ostrava
+420 602 494 208 andrej.cirtek@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. 8,6 miliardy korun.  Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN.  Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.   Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All