Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 2 října, 2019
  • Tiskové zprávy

Na výstavbu obchvatu Frýdku – Místku dodá LIBERTY Ostrava v letošním roce 150 tisíc tun vysokopecní strusky

Ostrava 2. října 2019 – Huť LIBERTY Ostrava dodá letos pro výstavbu obchvatu Frýdku – Místku 150 tisíc tun vysokopecní strusky, tzv. struskového kameniva, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě surového železa. Vysokopecní struska, jejímž použitím se šetří přírodní kámen, patří mezi vysoce kvalitní materiály pro podkladové vrstvy pozemních komunikací. První automobily by měly na obchvat vyjet v únoru 2022.

„V minulosti získala vysokopecní struska neoprávněně špatnou pověst kvůli kauze zvlněné dálnice na Ostravsku a nesměla být nějakou dobu pro výstavbu pozemních komunikací využívána. Toto se našim odborníkům a expertům na strusky z VŠB-TUO podařilo vyvrátit, neboť problémem bylo použití jiných, nevhodných materiálů. Vysokopecní strusku se tak podařilo vrátit na přední místo certifikovaných výrobků pro výstavbu pozemních komunikací,“ vysvětluje Svatava Třaskošová, odpadový hospodář v LIBERTY Ostrava.

Většina vedlejších produktů a odpadů vznikajících při výrobě oceli se dále využívá1. Vysokopecní struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci a ochlazením žhavé strusky na odvalech. Využívá se k výrobě cementu, skla a pro výstavbu pozemních komunikací, kdy má dokonce lepší vlastnosti než přírodní kámen, protože se lépe hutní. Využitím strusky místo přírodního kameniva se šetří neobnovitelné zdroje nerostných surovin, kterých v přírodě ubývá. Z těchto důvodů se vysokopecní struska běžně využívá pro výstavbu pozemních komunikací po celé Evropě.

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách v 6 světadílech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli. Je součástí globálního uskupení GFG Alliance.


1 Např. ocelárenská struska, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli. Protože obsahuje téměř 40 % železa, huť ji recykluje: vyseparuje železný obsah a používá jej zpět ve výrobě jako náhradu železné rudy a struskotvorných přísad. Zbylý materiál se pak používá například jako podsyp pro zámkovou dlažbu, obsypy inženýrských sítí a v zimních měsících k zajištění sjízdnosti silnic.
 


ikona  Tisková zpráva ve formátu .pdf

LLIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
 

 

Latest News

View All