Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 6 září, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava více než půl milionem korun podpoří 21 společensky užitečných komunitních projektů

Ostravská huť pokračuje v tradici financování komunitních projektů prostřednictvím zaměstnaneckých grantů. 21 společensky prospěšných, neziskových organizací, v nichž jsou osobně zapojeni samotní zaměstnanci, podpoří více než půl milionem korun. Za jedenáct let huť takto rozdělila více než 7,5 milionu korun mezi téměř 550 projektů, které pomohly už více než 11 000 obyvatelům Moravskoslezského kraje.

Poprvé od začátku pandemie LIBERTY Ostrava rozdělí mezi 21 regionálních projektů, které vybrala osmičlenná komise ze 41 žádostí, celkem 520 320 korun. O podporu své organizace, která může získat až 30 000 korun na projekt, mohou žádat všichni zaměstnanci huti, kteří dobrovolně působí v neziskovém sektoru.

Oleksandr Ivanov, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava, řekl: „Ostravská huť v průběhu let podpořila mnoho společensky prospěšných projektů v regionu, protože my i naši zaměstnanci jsme nedílnou součástí komunity. Cílem zaměstnaneckého grantového programu je umožnit, aby naši zaměstnanci získali finanční prostředky pro místní neziskové organizace, v nichž se osobně angažují. Věříme, že to posiluje jejich pocit hrdosti na LIBERTY Ostrava i důležité postavení huti při zlepšování života našich sousedů.“

Některé příklady projektů podpořených v letošním kole zaměstnaneckých grantů:

Zásluhou koordinátora projekční skupiny z údržby Jana Čecha, který je již deset let trenérem mládeže v Muay thai, získá nové tréninkové pomůcky sportovní centrum Bad Boys Gym z Ostravy – Zábřehu. „Nákupem nových boxovacích pytlů, takzvaných lap, a také chráničů nohou i hlavy zkvalitníme trénink thajského boxu i jeho bezpečnost,“ prozradil Honza Čech.

Iva Feglerová, vedoucí referátu logisitiky, už pět let pomáhá Nadačnímu fondu České myelomové skupiny. „Získané finance použijeme na nákup nových infuzních stojanů, které jsou zapotřebí pro zlepšení péče o pacienty se zhoubnými hematologickými chorobami v Moravskoslezském kraji,“ objasnila.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu nabízí jednotlivcům i rodinám ze všech sociálních vrstev, především těhotným ženám, matkám s dětmi, rodičům s malými dětmi i rodinám se specifickými potřebami, například v tíživé sociální situaci, různé typy pomoci. Organizuje pro ně také tvořivá setkání. „Z projektu budou mít užitek lidé v několika rovinách. Budou to matky s dětmi z řad klientů, dobrovolníků, kteří budou na společných setkáních vytvářet zajímavé výrobky. Dále lidé, kteří si výrobky zakoupí. A také celá organizace, která bude mít díky podpoře z huti možnost zajistit potřebné prostředky k celoroční výrobě, přičemž prodej ručních výrobků zajistí organizaci opět drobný příjem, a hlavně propagaci její činnosti a sdílení informací o nabízených službách,“ popsala vedoucí referátu technické normalizace Taťána Ujházy, která se v organizaci Dlaň životu angažuje již třináct let.

Už šestnáct let dělá Karel Závadský hlavního vedoucího na dětských táborech organizovaných Asociací turistických oddílů mládeže ČR, angažuje se v jejím ostravském oddíle Paprsek. Za 30 tisíc korun, které oddíl obdržel od huti, zakoupí nový velkoprostorový stan. „Na táborech používáme při nepřízni počasí starý vojenský hangár. Nové párty stany vydrží maximálně dvě sezony. Proto potřebujeme pro naše aktivity za špatného počasí velkoprostorový stan s pevnou kovovou konstrukcí,“ říká Karel Závadský, který v huti pracuje na pozici kontrolora ve válcovnách plochých výrobků.

Sbor dobrovolných hasičů v Ostravě – Kunčičkách díky penězům z LIBERTY Ostrava zakoupí nové sportovní vybavení, odpovídající bezpečnosti, vhodné pro práci s mladými hasiči. Zvýší tak komfort při jejich cvičení i na soutěžích. O podporu žádal technik vstupní a výstupní kontroly ve válcovnách Petr Jajcaj, který s nimi pracuje už přes třicet let. Je velitel družstva, technik strojní služby i řidič-strojník, s mladými hasiči pracuje jako asistent vedoucího mládeže. „Vybavení je určeno hlavně pro našich patnáct malých hasičů ve věku od čtyř do deseti let,“ doplnil Petr Jajcaj.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All