Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 3 prosince, 2021
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava se s odbory dohodla na navýšení mezd pro rok 2022

Vedení LIBERTY Ostrava a odborové organizace se po sedmi kolech intenzivních jednání dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2022. Od ledna 2022 se zaměstnancům ostravské huti zvýší mzda v průměru o 6,2 %. Ve mzdě za listopad bude zaměstnancům s výjimkou managementu vyplacena také jednorázová odměna za mimořádné hospodářské výsledky ve výši 25 000 korun na zaměstnance. V platnosti pak zůstává systém veškerých odměn a benefitů.

„Vedení LIBERTY Ostrava si cení nasazení zaměstnanců, díky němuž jsme i přes ztížené podmínky, kdy se i nadále potýkáme s dopady koronaviru, dosáhli v letošním roce vynikajících výsledků. Proto bude kromě navýšení mezd vyplacena také mimořádná odměna,uvedl k dohodě Jaroslav Vystrk, ředitel pro personální a právní záležitosti LIBERTY Ostrava.

Tarifní třídy se navýší v průměru o 1700 korun a u vybraných dělnických profesí, které zaměstnavatel považuje za kritické, dojde k dalšímu nárůstu v průměru o 750 korun. Dále bylo dohodnuto zvýšení příplatků za práci ve ztížených pracovních podmínkách, za práci v noci, v sobotu a v neděli a navýšení odměny za pracovní pohotovost.

Dohody se nám podařilo dosáhnout za méně než měsíc jednání, což svědčí o tom, že vedení huti i odborům jde o stejnou věc. To nám umožní soustředit se na plnění výrobních a finančních cílů pro příští rok a společně pracovat na plánované transformaci, která se nyní začne uskutečňovat.“ dodal Vystrk.

 

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

www.LIBERTYostrava.cz

www.LIBERTYsteelgroup.com

www.gfgalliance.com

 

Liberty Steel Group

Latest News

View All