Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 8 října, 2020
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava letos ve svých provozech poskytne odbornou praxi více než stovce učňů

Každý rok dává LIBERTY Ostrava učňům z ostravských odborných středních škol příležitost získat praxi v reálném pracovním prostředí. Praktický výcvik probíhá pod vedením nejzkušenějších odborníků z huti. Ve školním roce 2020/2021 projde praxí v sedmi závodech huti 105 učňů z pěti škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a železničář.

Tato spolupráce je příležitostí pro obě strany. Učni získají pracovní dovednosti, a my si můžeme zajistit dostatek kvalitních pracovních sil do budoucna. Podpora odborného a učňovského vzdělávání je pro nás důležitá, protože na jejím výsledku závisí budoucnost našeho podnikání,“ uvedl Jakub Juříček, ředitel pro personální záležitosti LIBERTY Ostrava.

Cílem programu je pomoci zkvalitnit studium na odborných školách a zatraktivnit mladé generaci řemesla. Odborná příprava učňů s prvky duálního vzdělávání propojuje vzdělání s potřebami pracovního trhu. Systém přináší do středních odborných škol více praktické výuky a umožňuje, aby se žáci učili pracovat přímo v provoze, v užším propojení s firmou, kam pak mohou snadněji nastoupit do zaměstnání.

Učňům se věnuji opravdu hodně, aby získali co nejvíce pracovních dovedností a zároveň aby se v naší firmě cítili dobře. Je to výhodné i pro huť, protože si můžeme vytipovat ty šikovné a pak jim nabídnout práci,“ vysvětlil vedoucí provozu mechanické zkušebny v LIBERTY Ostrava Luboš Heinc, který se stará o praxi učňů oboru obráběč kovů.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí pro komunikaci a vnější vztahy LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace
– Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize, ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši více než 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

25 Maddox Street
London, W1S 2QN, United Kingdom
www.libertysteelgroup.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All