Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 19 prosince, 2022
  • Tiskové zprávy

Dobrovolníci z LIBERTY Ostrava pomáhali v jedenácti neziskovkách

V jedenácti společensky prospěšných organizacích z Ostravska letos na podzim pomáhalo 47 zaměstnanců LIBERTY Ostrava stěhovat a montovat nábytek, vymalovat a uklidit místnosti, zazimovávat zahrady, rozebírat jízdní kola, ale také šít nebo vyrábět dekorativní předměty, jejichž prodej podpoří provoz několika organizací. Dobrovolníci z huti ve své pracovní době odpracovali v průběhu listopadu a prosince pro neziskový sektor přes 350 hodin.

Firemní dobrovolnictví se v huti vždy na podzim organizuje tradičně už od roku 2008, huť takto pomáhá na Ostravsku domovům pro seniory, speciálním školkám a školám, azylovým domům, sociálním podnikům či chráněným dílnám. Umožňuje zaměstnancům LIBERTY Ostrava strávit jeden den v roce pomocí některé z vytipovaných neziskových organizací dle svého výběru. Den strávený pomocí v neziskovém sektoru se zaměstnancům počítá jako běžná směna.

Bylo to pro mě poprvé, kdy jsem se zúčastnil firemního dobrovolnictví a přispěl svou troškou k dílu. Vybral jsem si „Kola pro Afriku“, protože jsem sám aktivní cyklista. Ráno nás s kolegou přivítal příjemný kolektiv a během několika minut už jsme všichni demontovali díly ze starých kol. Z toho dne a práce jsem měl fajn pocit, že pomáhám dobré věci, je to radost. Příští rok do toho půjdu zas,“ řekl Adam Frydrych, přípravář materiálu z obslužného hospodářství LIBERTY Ostrava.

Zaměstnanci LIBERTY Ostrava u nás pomáhali s recyklací jízdních kol, konkrétně s vytěžováním hliníku. Obvykle tato surovina zůstává na kolech z důvodu pracné a pomalé demontáže, která se většinou nevyplatí. Chlapi z huti však byli velice efektivní a pečliví, díky jejich šikovnosti a dovednostem se nám podařilo za jednu směnu to, co obvykle trvá několikrát déle. Děkujeme,“ komentoval pomoc Daniel Ščigel, vedoucí centrálního skladu Kola pro Afriku

LIBERTY Ostrava firemním dobrovolnictvím letos pomohla Armádě spásy, Dlani životu, Domovu Korýtko, Charitnímu domu sv. Alžběty, Charitě sv. Alexandra, Kolům pro Afriku, Mateřské škole a Základní škole speciální Diakonie ČCE, organizaci Pavučina, prádelně Prapos, Středisku pracovní rehabilitace a Společnosti pro ranou péči.

Bližší informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All