Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Vlastník zařízení

V rámci Liberty Ostrava obsazujeme 1 pozice Vlastník zařízení na závodě 5 – Doprava

Co Vás čeká?

• organizuje a řídí veškeré činnosti při opravách zařízení (kolejový svršek a spodek)
• vyhodnocuje záznamy z provedených revizí a prohlídek zařízení
• určuje rozsah a způsob oprav zařízení
• zajišťuje materiálovou a technickou připravenost oprav
• provádí kontrolu zařízení a zajišťuje odstraňování zjištěných závad
• vede evidenci střediska 5024 – Koleje
• spolupracuje s orgány Drážní inspekce a Drážního úřadu


Co očekáváme od Vás?

• VŠ stavební, dopravní
• znalost Zákona o dráhách včetně prováděcích vyhlášek
• znalost ČSN 73 6360 – Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
• zkouška K03 – Činnosti na železničním spodku a svršku (může být vykonána dodatečně)
• praxe minimálně 3 roky za posledních 5 let
• řidičské oprávnění sk. B


Nabídneme Vám

• příspěvky na stravování (+ závodní stravování)
• roční a kvartální prémie
• příspěvek na pojištění
• kafeterie
• zvýhodněné volání a nájmy
• pravidelná školení a obnova profesních průkazů
• vitamínové balíčky firemní akce a mnoho dalšího

Pokud si v něčem nejste jisti nebo byste se rádi zeptali na další informace, rádi to s vámi probereme
V případě zájmu o výše uvedenou pozici nám zašlete Váš životopis v českém a anglickém jazyce na e-mailovou adresu: pracevhuti@libertysteelgroup.com


Vážený uchazeči o zaměstnání,
zasláním svého životopisu a informací tímto udělujete souhlas společnosti Liberty Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, doručovací PSČ: 707 02 , IČ: 45193258 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 297 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mé osobní údaje uvedené v životopise včetně identifikačních údajů Vámi uvedených a fotografie, kontaktních údajů (adresa, e-mail, telefonní kontakt), a to pro účely náboru, výběrových řízení a vedení v databázi uchazečů o pracovní místo ve společnosti Liberty Ostrava a.s. a to po dobu 1 roku od jejich poskytnutí. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Stejně tak můžete využít Vašich dalších práv uvedených na webu naší společnosti v
Zásadách týkajících se ochrany osobních údajů (GDPR)
.