Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Vedoucí nákupu logistiky a surovin

Co Vás bude čekat

 • řídí výkon činnosti oddělení
 • konkretizuje strategii logistiky, která zahrnuje průzkumové, analytické, predikční, rozhodovací a tvůrčí projekční aktivity
 • podílí se na přípravě složitých projektů v oblasti procesu nákupu logistiky silniční a železniční
 • vede jednání s národními železničními dopravci ČR, Polsko, Ukrajina, Německo, s představiteli přístavů, se soukromými dopravci v souladu se schválenou strategií
 • podílí se na přípravě podkladů pro zpracování hospodářských a podnikatelských plánů
 • organizuje, koordinuje, vyhodnocuje a předkládá ke schválení výběrová řízení
 • odsouhlasuje, schvaluje návrhy kupních smluv a kupní smlouvy
 • vede cenová jednání za účelem optimalizace nákladů
 • je garantem reportingu plnění KPIs logistiky
 • zúčastňuje se služebních cest

Co očekáváme od Vás? 

 • vysokoškolské vzdělání
 • schopnost komunikace v AJ (úroveň B2)
 • manažerské a komunikační dovednosti
 • zkušenost s vedením skupiny zaměstnanců
 • zkušenosti s nákupem
 • zkušenost se silniční, železniční, nebo námořní přepravou nutná
 • odolnost vůči stresu

 Nabídneme Vám

 • 25 dní dovolené
 • příspěvky na stravování (+ závodní stravování)
 • roční prémie
 • příspěvek na pojištění
 • kafeterie
 • zvýhodněné volání a nájmy
 • pravidelná školení a obnova profesních průkazů
 • příspěvek při narození dítěte
 • příspěvky pravidelným dárcům krve
 • vitamínové balíčky firemní akce a mnoho dalšího

V případě zájmu o výše uvedenou pozici mi zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: pracevhuti@libertysteelgroup.com


Vážený uchazeči o zaměstnání,
zasláním svého životopisu a informací tímto udělujete souhlas společnosti Liberty Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, doručovací PSČ: 707 02 , IČ: 45193258 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 297 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mé osobní údaje uvedené v životopise včetně identifikačních údajů Vámi uvedených a fotografie, kontaktních údajů (adresa, e-mail, telefonní kontakt), a to pro účely náboru, výběrových řízení a vedení v databázi uchazečů o pracovní místo ve společnosti Liberty Ostrava a.s. a to po dobu 1 roku od jejich poskytnutí. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Stejně tak můžete využít Vašich dalších práv uvedených na webu naší společnosti v
Zásadách týkajících se ochrany osobních údajů (GDPR)
.